„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” – Św. Jan Paweł II

Fundacja ANIKAR zarejestrowana jest w bazie organizacji pozarządowych – https://spis.ngo.pl/140539-fundacja-anikar

Otrzymane środki przeznaczamy w całości na cele statutowe:

  • promocja zdrowia
  • edukacja zdrowotna
  • rehabilitacja, terapia
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Darowiznę można wpłacać na następujący rachunek bankowy:

22 1240 6410 1111 0010 6072 5911 (PLN)

Nazwa i adres organizacji:
Fundacja ANIKAR
ul. Brązownicza 7 lok 40
01-929 Warszawa

Jako tytuł wpłaty prosimy podać:
Darowizna na cele statutowe Fundacji ANIKAR

ODLICZENIA

Darowizny osób fizycznych:
Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Darowizny osób prawnych:
Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Należy pamiętać, iż w przypadku darowizny finansowej powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.