Zarząd Fundacji ANIKAR

Michał Lipowski – Prezes Zarządu

Beata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu

Regina Gołębiewska – Wiceprezes Zarządu

Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Fundacji – Rafał Malec

Osoby funkcyjne

Rafał Malec – Naczelnik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR Warszawa

lek. Adam Maciej Pietrzak- Koordynator Ratownictwa Medycznego

rat. med. Artur Łabacz – Koordynator Medyczny GPR ANIKAR

piel. Agnieszka Kostrzewa  – Koordynator wolontariatu i zabezpieczeń medycznych

mgr piel. Beata Wiśniewska – Koordynator Szkoleń Medycznych

mgr Zdrowia Publicznego, rat. med. mgr Kinga Gołębiewska – Pełnomocnik ds. medycznych

ppor piel. mgr Agnieszka Pasko – Koordynator ds. Czerwonej Taktyki oraz kontaktów z WOT

Lubomir Wójcicki – Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo -Ratowniczych

Damian Żuchowicz – Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo-Ratowniczych

mgr Anna Lipowska – Koordynator szkoleń – warsztaty i szkolenia dla najmłodszych

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Antoniewski

Agnieszka Kostrzewa

Marta Kazubska

Kolegium Sponsorów

Marek Janicki

Ewa Zaraś

Marek Kiljański-Piotrowski

Ś.P. Mariusz Smolarek

Członek Honorowy

Ś.P. Mateusz Szymański

Konsultant BRD

Piotr Szymański

A w całej Polsce działają:

pozostali wolontariusze, bez których Fundacja nie mogłaby istnieć