Zarząd Fundacji ANIKAR

Michał Lipowski – Prezes Zarządu

Beata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu

Regina Gołębiewska – Wiceprezes Zarządu

Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Fundacji – Rafał Malec

Osoby funkcyjne

Rafał Malec – Naczelnik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR Warszawa  / Mazowsze

Michał Lipowski – Naczelnik Grupy Poszkiwawczo -Ratowniczej ANIKAR Mazury 

lek. Adam Maciej Pietrzak- Koordynator Ratownictwa Medycznego 

rat. med. Artur Łabacz – Koordynator Medyczny GPR ANIKAR Mazury 

piel. Agnieszka Kostrzewa  – Koordynator wolontariatu i zabezpieczeń medycznych 

mgr piel. Beata Wiśniewska – Koordynator Szkoleń Medycznych  

mgr Zdrowia Publicznego, rat. med. mgr Kinda Gołębiewska – Pełnomocnik ds. medycznych  

ppor piel. mgr Agnieszka Pasko – Koordynator ds. Czerwonej Taktyki oraz kontaktów z WOT 

Lubomir Wójcicki – Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo -Ratowniczych, oddział Śląsk  

Damian Żuchowicz – Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo-Ratowniczych – oddział Małopolska 

mgr Anna Lipowska – Koordynator szkoleń – warsztaty i szkolenia dla najmłodszych

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Antoniewski

Agnieszka Kostrzewa

Marta Kazubska

Kolegium Sponsorów

Marek Janicki

Ewa Zaraś

Marek Kiljański-Piotrowski

Ś.P. Mariusz Smolarek

Członek Honorowy

Ś.P. Mateusz Szymański

Konsultant BRD

Piotr Szymański

Oddział MAŁOPOLSKA

Karolina Lipowska

Damian Żuchowicz

Odział ŚLĄSK

Lubomir Wójcicki

Wojciech Stolarz

Odział Mazury

Anna Lipowska

Odział Kielce

Julia Cabańska

A w całej Polsce działają:

pozostali wolontariusze, bez których Fundacja nie mogłaby istnieć