Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

GPR ANIKAR 14 (3)

W roku 2015 Zarząd Fundacji ANIKAR podjął działania, aby wydzieloną część ratowników Fundacji włączyć do „Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne” .

Ta wydzielona część Fundacji otrzymała nazwę „Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Anikar”

GPR Anikar został wpisany do „Systemu” 12 października 2016 roku, decyzją Wojewody Mazowieckiego. 

Pierwszym naczelnikiem GPR Anikar został Aleksander Lipowski, pasjonat ratownictwa i motocykli.

Aleksander był także, obok Prezesa Fundacji, Michała Lipowskiego (zbieżność nazwisk przypadkowa) jednym z założycieli Grupy.

Grupa Poszukiawaczo-Ratownicza ANIKAR działa na terenie całej Polski