WARSZTATY I SZKOLENIA

Warsztaty z podstaw topografii i  geolokalizacji.

Do zadań OSP i innych jednostek współpracujących z „systemem” coraz częściej należy wsparcie Policji w poszukiwaniach. Na naszych warsztatach staramy się wprowadzić w tajniki realizacji poszukiwań z wykorzystaniem aplikacji SiR oraz GPS Garmin

Warsztaty linowe zespołów z psami

Warsztaty linowe dla zespołów z psami. Niejednokrotnie w trudnej pracy zespołu ratowniczego istnieją sytuacje gdy przewodnik i pies muszą zostać opuszczeni na linach…. Na naszych zajęciach staramy się przećwiczyć  takie sytuacje.

Warsztaty dla zaawansowanych

Pierwsza pomoc i ratownictwo dla zaawansowanych to blok wykładów prowadzonych dla zainteresowanych  osób przez personel medyczny.  Zakres szkoleń jest uzależniony od grupy docelowej odbiorców na poziomie „KPP +”

Warsztaty z Pierwszej Pomocy

Pierwsza Pomoc w szkoła i przedszkolach. Zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych placówek oświatowych prowadzone w formie bloków tematycznych dla określonych  grup wiekowych łącznie z oglądaniem ambulansu.

Techniki linowe w ratownictwie

Na naszych zajęciach uczymy podstaw prawidłowych zachowań w przypadkach konieczności sięgnięcia przez ratowników po sprzęt asekuracyjny i alpinistyczny. Począwszy od zapoznania ze sprzętem, budowy stanowisk i układów aż po pozorowane akcje ratownicze.

Szpital dla Pluszaków

Projekt edukacyjny Fundacji ANIKAR mający na celu edukacje w zakresie pierwszej pomocy, zapoznanie z pracą zawodowych medyków. W projekcie Dzieciaki leczą Pluszaki przez zabawę poznają sprzęt medyczny i szpitalny, oswajają się z tzw. “białym kitlem”

Manewry Jura

Manewry Jura – cykliczny wyjazd szkoleniowy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  W ramach działań na zajęcia przyjeżdżają osoby bez żadnej wiedzy medycznej, ratownicy kpp, strażacy, zawodowi medycy  oraz policjanci i wspólnie ćwiczymy przygotowane założenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa w terenie urozmaiconym oraz pozorowanej akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zajęcia praktycznym towarzyszą wykłady  i warsztaty.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

AKTUALNOŚCI I NIE TYLKO

Witamy ponownie po odzyskani dostępu do internetu

Na skutek awarii serwera niestety nasze strony uległy skasowaniu i budujemy je od nowa. Prosimy o cierpliwość już niedługo wrócimy do pełnej sprawności.

Read More

PARTNERZY, ZLECENIODAWCY, PRZYJACIELE