Kontakt

Fundacja ANIKAR

wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO WA.XIII NS-REJ.KRS/59094/18/192 pod numerem

KRS 0000429324

 

REGON: 146258745, NIP: 5213635512

Nr rachunku bankowego 22 1240 6410 1111 0010 6072 5911

Adres rejestracyjny ul. Racławicka 36/41 02-601 Warszawa

Biuro Fundacji tel 505 977 112, e-mail: fundacja@anikar.pl

GPR ANKAR e-mail: gpr@anikar.pl

Młodzieżowa Drużyna Ratownicza Warszawa e-mail: mdr@anikar.pl

Fundacja nie zawiera umów internetowych w oparciu o zamówienia jednoosobowe – zgodnie z KRS: “OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W IMIENIU FUNDACJI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (MAJĄTKOWYCH) UMÓW O PRACĘ O PRACĘ ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE” Więc z załażenia wszystkie tego typu “umowy” nie są ważne.