Kierownictwo grupy GPR Mazury:

Naczelnik – Michał Lipowski

Z-ca Naczelnika -Artur Łabacz

Z-ca Naczelnika –  Aneta Kozikowska

Grupa – Nasze kwalifikacje:

Aneta
Artur
Daniel
Emilia
Mariusz
Michał
Stefan
Sebastian
Zuzanna

Kozikowska
Łabacz
Radzaj
Bujanowska-Łabacz
Pałkiewicz
Lipowski
Kozikowski
Żaboklicki
Piktel

Planistka, OSP Chełchy, STP
Ratownik Medyczny, OSP Chełchy, Nurek, Operator Komory Hiperbarycznej, STP
Ratownik KPP, Planista, Kierowca poj. uprzywilejowanych, STP
Planistka, OSP Chełchy, STP
Ratownik KPP, Planista, OSP Chełchy, STP
Ratownik KPP, Planista, Kierowca poj. Uprzywilejowanych, STP
Ratownik KPP, OSP Chełchy, Kierowca poj. uprzywilejowanych, STP
OSP Chełchy, STP
Planistka, OSP Chełchy, STP

* STP – Szybka trójka poszukiwawcza