Kierownictwo grupy GRP Mazowsze:

Naczelnik – Rafał Malec

Z-ca Naczelnika – Waldemar Grabiński

Z-ca Naczelnika – Stefan Nabrdalik

Grupa – Nasze kwalifikacje:

Jakub
Maciej
Konrad
Marek
Mariusz
Piotr
Piotr
Piotr
Rafał
Stafan
Waldemar

Moch
Goluch
Bieliński
Adamusiński
Łuciuk
Bieliński
Krat
Ossoliński
Malec
Nabrdalik
Grabiński

Ratownik KPP, Kierowca poj. uprzywilejowanych
Ratownik Drogowy PZM
STP
Ratownik Medyczny
Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM, Planista, Kierowanie ruchem, Instruktor Rescue House, STP,Kierowca poj. uprzywilejowanych
Ratownik KPP,STP
Ratownik KPP, Strażak Ratownik, Sternik motorowodny, Operator BSP, Kierowca poj. uprzywilejowanych STP
Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM, Planista, Kierowanie ruchem, Instruktor Rescue House, STP,Kierowca poj. uprzywilejowanych
Ratownik KPP, Kierowca poj. uprzywilejowanych, Sternik motorowodny morski, Instruktor Pierwszej Pomocy, STP
Ratownik KPP, STP
Ratownik KPP, Ratownik Drogowy PZM, Planista, Kierowca poj. uprzywilejowanych, Kierowanie ruchem, Instruktor Rescue House, STP

*STP = Szybka Trójka Poszukiwawcza