Zarząd, komisje, funkcyjni

Zarząd Fundacji ANIKAR

Michał Lipowski – Prezes Zarządu

Beata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu

Regina Gołębiewska – Wiceprezes Zarządu

Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Fundacji – Rafał Malec

Osoby funkcyjne

Naczelnik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR Warszawa – Rafał Malec

Naczelnik Grupy Poszkiwawczo -Ratowniczej ANUKAR Mazury – Michał Lipowski

Koordynator Ratownictwa Medycznego – lek Adam Maciej Pietrzak

Koordynator Medyczny GPR ANIKAR Mazury – rat med. Artur Łabacz

Koordynator wolontariatu i zabezpieczeń medycznych – piel. Agnieszka Kostrzewa

Koordynator Szkoleń Medycznych – mgr piel.. Beata Wiśniewska

Pełnomocnik ds. medycznych – mgr Zdrowia Publicznego, rat. med . mgr Kinga Gołębiewska

Koordynator ds. Czerwonej Taktyki oraz kontaktów z WOT – ppor piel mgr Agnieszka Pasko

Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo -Ratowniczych – oddział Śląsk Lubomir Wójcicki

Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo-Ratowniczych – oddział Małopolska Damian Żuchowicz

Koordynator szkoleń – warsztaty i szkolenia dla najmłodszych – mgr Anna Lipowska

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Antoniewski

Agnieszka Kostrzewa

Marta Kazubska

Kolegium Sponsorów

Marek Janicki

Ewa Zaraś

Marek Kiljański-Piotrowski

Ś.P. Mariusz Smolarek

Członek Honorowy

Ś.P. Mateusz Szymański

Konsultant BRD

Piotr Szymański

Oddział MAŁOPOLSKA

Karolina Lipowska

Damian Żuchowicz

Odział ŚLĄSK

Lubomir Wójcicki

Wojciech Stolarz

Odział Mazury

Anna Lipowska

Odział Kielce

Julia Cabańska

A w całej Polsce działają:

pozostali wolontariusze, bez których Fundacja nie mogła by istnieć !