Zarząd, komisje, funkcyjni

Zarząd Fundacji ANIKAR

Michał Lipowski – Prezes Zarządu

Paweł Wieczorek – Wiceprezes Zarządu

Beata Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu

Osoby funkcyjne

Naczelnik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR Warszawa – Rafał Malec

Naczelnik Grupy Poszkiwawczo -Ratowniczej ANUKAR Mazury – Michał Lipowski

Koordynator Ratownictwa Medycznego – lek Adam Maciej Pietrzak

Koordynator wolontariatu i zabezpieczeń medycznych – piel. Agnieszka Kostrzewa

Koordynator Szkoleń Medycznych – mgr piel.. Beata Wiśniewska

Pełnomocnik ds. medycznych – mgr Zdrowia Publicznego, rat. med . mgr Kinga Gołębiewska

Koordynator ds. Czerwonej Taktyki oraz kontaktów z WOT – ppor piel mgr Agnieszka Pasko

Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo -Ratowniczych – oddział Śląsk Lubomir Wójcicki

Koordynator Szkoleń Poszukiwawczo-Ratowniczych – oddział Małopolska Damian Żuchowicz

Koordynator szkoleń – warsztaty i szkolenia dla najmłodszych – mgr Anna Lipowska

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Antoniewski

Agnieszka Kostrzewa

Zbigniew Bazydło

Kolegium Sponsorów

Marek Janicki

Regina Gołębiewska

Marek Kiljański-Piotrowski

Ś.P. Mariusz Smolarek

Członek Honorowy

Ś.P. Mateusz Szymański

Konsultant BRD

Piotr Szymański

Oddział MAŁOPOLSKA

Karolina Lipowska

Damian Żuchowicz

Odział ŚLĄSK

Lubomir Wójcicki

Wojciech Stolarz

Odział Mazury

Anna Lipowska

A w całej Polsce działają:

pozostali wolontariusze, bez których Fundacja nie mogła by istnieć !