Manewry Jura 2023

Ramowy plan działań:
Czwartek 13 kwietnia 2023 roku
15 00 – 20 00 Rejestracja drużyn i zakwaterowanie w ośrodku „Morsko”
21 00 Start części nocnej , ocenianej – zawody z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
oraz geolokalizacji


Piątek 14 kwietnia 2023 roku
02 00 koniec części nocnej
08 00 – czas na śniadanie
10 00 – 15 00 Start części nocnej , ocenianej – zawody z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy oraz geolokalizacji
16 00 – czas na obiad
17 00 -19 00 zajęcia dla czworonogów /czas wolny
19 00 – 22 00 Ognisko
20 00 – Oficjalne podsumowanie części ocenianej , wręczenie nagród


Sobota 15 kwietnia 2023 r
9 00 czas na śniadanie
10 00 start zajęć :

  • na placu zajęcia dla czworonogów
  • sala konferencyjna wykłady

14 00 czas na obiad
15 00 Poszukiwania zajęcia ze scenariuszami
23 00 Zakończenie zajęć

Niedziela 15 kwietnia 2023
9 00 czas na śniadanie
10 00 podsumowanie działań
11 00 – 13 00

  • wykład sala konferencyjna
  • zajęcia terenowe dla czworonogów
  • czas na rekreacje indywidualną

14 00 czas na obiad
15 00 Zakończenie wszelkich działań i opuszanie ośrodka.

Drukowanie