Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ANIKAR powstała w celu niesienia pomocy

oraz wspierania działań Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego

Ratownictwa Medycznego. Grupa została wpisana do rejestru Wojewody

Mazowieckiego – jako organizacja ratownicza współpracująca z PRM.

W skład grupy wchodzą ratownicy kpp wspierani przez zawodowych

medyków oraz psychologów. W grupie znajduja się także osoby, których

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe mogą być użyte w czasie działań

poszukiwawczo-ratowniczych.

Kontakt: gpr@anikar.pl

Kierownictwo GPR ANIKAR (Mazowsze/Warszawa)

Naczelnik – Rafał Malec

Z-ca Naczelnika – Waldemar Grabiński

Z-ca Naczelnika – Stefan Nabrdalik

Koordynator Medyczny lek. Adam Pietrzak / Ratownictwo Medyczne