GPR ANIKAR

Telefon ALARMOWY – 24 h +48226022319

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ANIKAR powstała w celu niesienia pomocy oraz wspierania działań Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego. Grupa została wpisana do rejestru Wojewody Mazowieckiego – jako organizacja ratownicza współpracująca z PRM. W skład grupy wchodzą ratownicy kpp wspierani przez zawodowych medyków oraz psychologów. W skład członków grupy wchodzą również osoby, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe mogą być użyte w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Kontakt: gpr@anikar.pl

Kierownictwo GPR ANIKAR (Mazowsze/Warszawa)
Naczelnik – Rafał Malec
Z-ca Naczelnika – Waldemar Grabiński
Z-ca Naczelnika – Stefan Nabrdalik


Koordynator Medyczny lek. Adam Pietrzak / Ratownictwo Medyczne