GPR ANIKAR

Telefon ALARMOWY – 24 h +48226022319

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ANIKAR powstała w celu niesienia pomocy oraz wspierania działań Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego. Grupa została wpisana do rejestru Wojewody Mazowieckiego – jako organizacja ratownicza współpracująca z PRM. W skład grupy wchodzą ratownicy kpp wspierani przez zawodowych medyków oraz psychologów. W skład członków grupy wchodzą również osoby, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe mogą być użyte w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Kontakt: gpr@anikar.pl

Zarząd GPR ANIKAR (Mazowsze/Warszawa)
Naczelnik – Rafał Malec
Z-ca Naczelnika – Karol Kaminski/ STP , PT
Z-ca Naczelnika – Jakub Moch / Ratownictwo KPP
Sekretarz – Michał Lipowski / Ratownictwo i Planistyka/ Szkolenia
Skarbnik – Kamila Marunowska / Ratownictwo i PT

Zarząd GPR ANIKAR Mazury

Naczelnik – Michał Lipowski
Z-ca Naczelnika – Marcin Stecewicz
Z-ca Naczelnika –  Artur Soja

Sekretarz  – Elżbieta Górska

Skarbnik –

Agata Stecewicz – Koordynator DS Psów Ratowniczych


Koordynator Medyczny lek. Adam Pietrzak / Ratownictwo Medyczne

Członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej:

Więcej informacji: https://www.facebook.com/GPR.ANIKAR/