GPR ANIKAR Mazury

Telefon ALARMOWY – 24 h +48226022319

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ANIKAR Mazury powstała w połowie roku 2021 jako wydzielona jednostka Fundacji ANIKAR w celu niesienia pomocy oraz wspierania działań Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego. Grupa stara się o wpis do rejestru Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – jako organizacja ratownicza współpracująca z PRM. W skład grupy wchodzą ratownicy kpp wspierani przez zawodowych medyków oraz policjantów. W skład członków grupy wchodzą również osoby, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe mogą być użyte w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ANIKAR Mazury ściśle współpracuje z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie na podstawie porozumienia w zakresie poszukiwań osób zaginionych.

Kontakt: gpr@anikar.pl

Numer alarmowy – połączenie rejestrowane w wypadku nagłych sytuacji +48226022319 – GPR ANIKAR MAZURY

Kierownictwo GPR ANIKAR Mazury

Naczelnik – Michał Lipowski
Z-ca Naczelnika -Artur Łabacz
Z-ca Naczelnika –  Aneta Kozikowska


Koordynator Medyczny – lek. Karol Busz