Warsztaty dla zaawansowanych

  • -

Warsztaty dla zaawansowanych

Pierwsza pomoc i ratownictwo dla zaawansowanych to blok wykładów prowadzonych dla zainteresowanych  osób przez personel medyczny.  Zakres szkoleń jest uzależniony od grupy docelowej odbiorców na poziomie „KPP +”