Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Prewencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  oraz pomoc ofiarą wypadków komunikacyjnych.

Wszelkie czynności związane z pierwszą pomocą czy ratownictwem  w którymś momencie muszą  spotkać się z sytuacją na drodze.10704017_736756436372813_5682652481281490008_n

Prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy  dużą uwagę przywiązujemy do zdarzeń drogowych, a w szczególności wypadków nie chronionych użytkowników  dróg. Pozoracje urazów i wypadków w czasie rajdów terenowych, imprez okolicznościowych, własnych szkoleń propagujemy od dnia powstania Fundacji ANIKAR.

1013672_527300847318374_196456713_nOd dwóch lat we współpracy  z Fundacją PASJE, oraz Policją pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego    propagujemy bezpieczne zachowania na drodze jak również pierwsza pomoc  bezpośrednią  ofiarom wypadków komunikacyjnych podczas imprez otwartych.10351258_758552070859916_2701011004856189679_n

 

Działania nasze jednak nie ograniczają się do kilku imprez w roku, bezpieczne zachowania oraz prawidłowe reakcje są przez nas promowane na naszych spotkaniach z młodzieżą oraz podczas szkoleń.

 

 

 

Wspólne działanie KRBRD, GDDKiA, KSP  oraz naszej Fundacji  przyniosło w roku 2015  trzy duże akcje z zakresu promocji bezpiecznej jazdy i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wspólnie symulowaliśmy wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W akcjach wsparcia udzielili Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, WOPR Legionowo, OSP Jabłonna , Fundacja Jednym Śladem


Facebook Fundacja ANIKAR