Kontakt

FUNDACJA_ANIKAR_logo           Fundacja ANIKAR,           14642051_1787263864845111_4558445857416434248_n     GPR ANIKAR 

             Kontakt : 505 977 112                                       

tel. 22 41 42 999   e-mail:  fundacja@anikar.pl

ul. Racławicka 36 lok 41 02-601 Warszawa ,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS   wpisana pod numerem

KRS  0000429324  NIP 5213635512REGON 146258745

Rachunek Bankowy – Bank Pekao S.A. 22 1240 6410 1111 0010 6072 5911


Zarząd Fundacji ANIKAR informuje, że Fundacja ANIKAR nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi działalności handlowej w internecie, oraz zgodnie z wpisem do KRS  OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W IMIENIU FUNDACJI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (MAJĄTKOWYCH) UMÓW O PRACĘ O PRACĘ ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

 


Facebook Fundacja ANIKAR