Sprawozdania FUNDACJI

Jak każda organizacja Fundacja ANIKAR co roku jest zobowiązana do analizy swojeje działalności i wykonania sprawozdań.

Poniżej udostępniamy do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności naszej Fundacji.

Sprawozdanie za rok 2012 >> SPRAWOZDANIE2012

Sprawoazdanie za rok 2013 >> SPRAWOZDANIE2013


Facebook Fundacja ANIKAR